43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Deu anys de Butlletí

Gemma Rauret Dalmau - Directora de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

En primer lloc, voldria fer arribar la felicitació més cordial a AQU Catalunya i, en especial, als editors d'elButlletí per la constància i l'ànim que han fet possible tirar-lo endavant durant deu anys, però sobretot voldria felicitar-los per la qualitat de la publicació. En el món de l'assegurament de la qualitat universitària, deu anys és un període considerable que només es poden permetre alguns països pioners a Europa. Fer un repàs a la trajectòria d'elButlletí és reviure les diferents etapes de la garantia de qualitat a les universitats catalanes.

elButlletí va néixer quasi bé al mateix temps que l'Agència. Quan tot just començàvem a tenir una visió més o menys definida del que volíem que fos AQU Catalunya en el futur, l'equip de persones que hi treballàvem vàrem preparar el primer pla d'actuació per a l'any 1999. Amb l'objectiu d'aconseguir els recursos necessaris per dur a terme les nostres activitats, vaig anar a presentar la proposta a l'aleshores comissionat d'Universitats i Recerca, Joan Albaigés. Li vaig explicar amb il·lusió la intenció de publicar un butlletí trimestral per comunicar als universitaris què es feia en el món, i en especial a Europa, sobre l'assegurament de la qualitat a l'educació superior, i també què feien AQU Catalunya i les mateixes universitats per garantir la qualitat dels ensenyaments. La idea li va agradar i em va confessar que ser editor d'una revista científica era un dels pocs vicis que es permetia compartir amb les responsabilitats polítiques. De totes maneres, em va donar un bon consell: "No comenceu a editar un butlletí si no estàs segura que podrà tenir continuïtat." No sé per què, en aquells moments li vaig assegurar que estava convençuda que en tindria. Aquesta vegada no em vaig equivocar, i a l'estiu de 1999 naixia elButlletí. En el segon número, la publicació reproduïa la declaració conjunta del ministres europeus signada a Bolonya el 19 de juny, la qual ha canviat l'esdevenir de la universitat en aquests últims deu anys.

Per elButlletí han passat les opinions de consellers, comissionats, directors generals, rectors, degans, professors, experts en qualitat i lectors, entre d'altres. Poques publicacions han recollit com elButlletí el pensament sobre la qualitat, l'avaluació i l'autonomia universitària al llarg de deu anys a Catalunya, així com les activitats que l'Agència i les universitats han dut a terme en aquest període, en especial les avaluacions, els processos de millora o els estudis sobre la inserció laboral dels graduats. Però elButlletí no solament ha explicat allò que anava passant a prop, sinó que ha posat èmfasi en els temes més d'avantguarda. Ja l'any 2001, elButlletí parlava de l'avaluació dels assoliments dels estudiants, un dels principals temes de futur avui en dia.

elButlletí sempre ha tingut un marcat caràcter europeu i ha reflectit les diferents tendències i orientacions de la garantia de qualitat i de l'avaluació a Europa. L'any 2002 ja es referia als descriptors de Dublín que actualment fem servir en el disseny dels nous títols de grau i màster, i també es feia ressò de les primeres avaluacions de títols conjunts entre diverses universitats de països diferents. En quasi tots els números s'hi pot trobar un article que recull l'opinió internacional.

A través dels canvis de format d'elButlletí es pot seguir la història d'AQU Catalunya i de la qualitat a l'ensenyament universitari. La publicació va néixer amb un primer format quan l'Agència era un consorci amb les universitats, que va ser objecte d'una primera modificació l'any 2003, quan es va promulgar la primera Llei d'universitats de Catalunya, la LUC, que comportava un canvi en la missió i la visió de l'Agència. Aleshores s'havia arribat al número 16 d'elButlletí i la publicació ja era bimensual. La nova etapa quedava reflectida en una nova imatge d'elButlletí, que coincidia amb un moment de maduresa de l'Agència. Només vull recordar que AQU Catalunya va acollir a Sitges un seminari fonamental per al futur de les agències per a l'assegurament de la qualitat a l'educació superior a Europa, les conclusions del qual van ser l'embrió de l'avaluació externa de les agències i del Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat. elButlletí, com no podia ser d'una altra manera, es va fer ressò de la trobada. En el mes de maig de 2008 es va tornar a produir un canvi molt important en el format d'elButlletí, que es va adaptar als nous temps amb un nou suport i una nova orientació que el feien més àgil i actual. A més a més, van incorporar-s'hi notícies, que s'afegien als articles i les recomanacions de lectures.

Han passat deu anys i el nombre de lectors ha augmentat considerablement. Crec que la raó de l'èxit i de la continuïtat d'elButlletí d'AQU Catalunya es troba en el fet de ser una publicació oberta a tots el que tenen quelcom a dir des de diferents perspectives, on es poden trobar recomanacions excel·lents d'articles destacats i que s'ha anat adaptant als nous temps, tot conservant l'esperit que en va impulsar la creació. En definitiva, és una publicació que ha sabut mantenir l'interès dels seus lectors i que arriba al seu desè aniversari amb un futur prometedor. Per molts anys!

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008