43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

L'avaluació de la recerca en les Humanitats i en les Cičncies Socials a debat

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

Des que vaig accedir a la presidència d'AQU Catalunya, un nombre significatiu dels comentaris i suggeriments que he rebut estan relacionats amb alguns criteris d'avaluació de la recerca del professorat universitari en els àmbits de les Humanitats i les Ciències Socials. Vull precisar que les crítiques que m'han arribat qüestionen, de manera general, alguns criteris d'avaluació que s'han anat aplicant en diferents organismes d'avaluació, autonòmics i estatals. Per tant, la problemàtica va més enllà de l'Agència que presideixo i, molt probablement, més enllà de l'avaluació mateixa.

És ben sabut que hem d'introduir la cultura de l'avaluació, però considerant les especificitats de cada àmbit científic i, dins de cadascun d'aquests, les diferències existents entre àrees de coneixement. El repartiment de recursos econòmics per a la recerca i la garantia d'un determinat nivell de qualitat del professorat universitari ens obliguen a establir metodologies d'avaluació viables i criteris i indicadors d'impacte que han de ser mesurables i objectivables.

Tradicionalment, tot i els esforços per objectivar els criteris d'avaluació, els àmbits de les Humanitats i les Ciències Socials no han gaudit de l'ampli consens que hauria de regir l'avaluació de les disciplines que engloben. Alguns dels motius que ho expliquen són el fet que aquests àmbits no disposen d'indicadors d'impacte tan acceptats internacionalment com altres àmbits científics, així com el difícil encaix entre un enfocament internacional i una projecció en l'entorn més proper. Finalment, cal dir que la constatació d'un grau d'insatisfacció superior en l'avaluació d'aquests àmbits respecte d'altres hauria de ser per si mateixa un motiu de reflexió.

Crec que una institució com AQU Catalunya té el deure de contribuir a aquest debat. Per això estem organitzant, amb la col·laboració de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i amb el suport de les universitats catalanes, el taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials", que s'emmarca dins la dotzena edició dels tallers de reflexió i debat d'AQU Catalunya amb les universitats catalanes. Aquest taller tindrà lloc els propers 28 i 29 de gener de 2010 a la seu de la Universitat de Barcelona, que farà d'amfitriona.

L'objectiu d'aquest taller és precisament reflexionar sobre l'avaluació de la recerca en aquests àmbits per tal d'identificar referents comuns i promoure un major consens sobre els criteris d'avaluació, tot respectant els nivells de qualitat en els àmbits internacionals. En cap cas el taller pretén fer taula rasa pel que fa als sistemes i els criteris d'avaluació, ni tampoc se centrarà en casos particulars ni en memorials de greuges. El taller vol ser un espai on conflueixin totes les veus, crítiques o no, que hagin reflexionat sobre els criteris i els sistemes d'avaluació, així com les seves implicacions; que aportin constructivament idees i suggeriments de com millorar aquells punts on es produeixen més friccions, les quals s'han de poder emmarcar tant en els referents generats des de la pròpia experiència d'AQU Catalunya com en els dels nostres veïns europeus. El debat i la reflexió ens han de fer més savis, i les conclusions a les quals arribem enriquiran els criteris d'avaluació existents.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008