43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.06.2009

Jornada Del disseny a la implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

En el marc del programa AUDIT, que té com a objectius l'orientació del disseny dels SGIQ de la formació universitària i la seva implementació, com a etapes prèvies a la seva eventual certificació, AQU Catalunya organitza la Jornada Del disseny a la implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat, que tindrà lloc l'1 de juliol al rectorat de la Universitat Ramon Llull.

La jornada, destinada a vicerectors de qualitat, membres de les Unitats Tècniques de Qualitat i responsables de centres de les universitats catalanes, està dividida en tres blocs:

  • Exemples internacionals de bones pràctiques en la implementació de SGIQ.
  • Exemples espanyols de bones pràctiques en la implementació dels SGIQ.
  • Sessions paral·leles de debat sobre el pas del disseny dels SGIQ a la seva implementació.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008