43

Juliol 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te
13.05.2009

Assemblea General de l'ENQA a Barcelona

Els dies 28 i 29 de setembre AQU Catalunya acollirà la sisena Assemblea General de l'ENQA. L'Assemblea General està formada per les organitzacions membres de l'Associació i té com a observadors a representants ministerials europeus i altres grups d'interès. Les seves responsabilitats principals són:

 • elegir i cessar els membres del Consell,
 • elegir el President i Vicepresidents de l'ENQA entre els membres del Consell,
 • esmenar les regulacions de l'Associació,
 • aprovar el pla anual de treball,
 • aprovar els informes del President i el Secretari General sobre les activitats de l'Associació, així com els estats financers anuals, incloent-hi l'informe d'auditoria extern anual,
 • determinar el pressupost anual,
 • establir la quota de socis i afiliats,
 • ratificar l'admissió de nous membres o l'exclusió de membres que incompleixen les regulacions de l'ENQA,
 • prendre decisions i fer recomanacions al Consell necessaris per al bon funcionament satisfactori de l'Associació.

L'Assemblea General de l'ENQA es reuneix un cop l'any.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008