43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.05.2009

AQU Catalunya, convidada a la conferčncia Qualitat i desenvolupament en l'educació superior dels paďsos nňrdics

L'agència catalana va presentar l'experiència d'avaluació de màsters Erasmus Mundus i va plantejar una avaluació de màsters conjunts sota criteris d'innovació i excel·lència en una conferència que tenia per objectiu debatre sobre la qualitat de l'Espai europeu d'educació superior, reflexionar sobre l'educació superior als països nòrdics i avançar en una possible integració dels sistemes d'assegurament de la qualitat.

Organitzada pel Ministeri d'Educació d'Islàndia, la xarxa nòrdica d'assegurament de la qualitat de l'educació superior i la Universitat d'Islàndia, els dies 16 i 17 d'abril, va comptar amb la participació de més de 100 representants d'agències, universitats i ministeris procedents de Suècia, Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia i els territoris de Groenlàndia i Illes Faroe.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008