43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.06.2009

Resultats de la primera convocatňria del programa AUDIT

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008