44

Setembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Programa AUDIT: reflexions sobre els resultats de la convocatòria 2007
  L'assegurament de la qualitat de la formació universitària és un repte que les universitats catalanes estan assumint amb compromís i responsabilitat. Per superar aquest desafiament, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.
  Esther Huertas Hidalgo (Gestora de projectes) - Miquel Vidal Espinar (Consultor en matèria d'avaluació institucional)
 • El seguiment experimental de la qualitat dels nous ensenyaments oficials a Catalunya: una oportunitat per a la innovació en la garantia de la qualitat
  El fet que els estats segueixin mantenint les competències en educació, en tots els seus nivells, ha rebaixat, probablement, l'ús de discurs ideològic explícit associat al procés de convergència en matèria d'ensenyament superior. Tanmateix, cal no oblidar que aquest nou espai europeu que es forma, no només en l'àmbit de la Unió Europea sinó a escala continental, porta associats dos elements amb forta càrrega política.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008