44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
28.08.2009

66 centres participen en la convocatňria 2009 del programa AUDIT

AQU Catalunya ha començat l'avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la segona convocatòria del programa AUDIT. Més de seixanta centres s'han inscrit en la convocatòria del programa AUDIT del 2009. D'aquests, només 25 segueixen el procés habitual d'avaluació d'aquest programa. La resta han sol·licitat l'exportació de resultats positius d'avaluacions prèvies, tant de models generals d'universitat com de models específics de centre.

L'exportació suposa que l'equip rectoral adeqüi el model general o específic de SIGQ, en el cas que correspongui, a la diversitat dels seus centres. També implica un compromís del centre sobre l'adequació del model general o específic, segons el cas, a la seva realitat, tenint en compte les directrius establertes pel programa.

PDF PDF Centres participants
PDF PDF Composició comitès d'avaluació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008