44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.07.2009

AQU Catalunya participa en el seminari La internacionalització de les universitats: l'aportació de l'avaluació a Espanya

Les jornades van tenir lloc del 6 al 8 de juliol a Santander, dins el programa dels cursos d'estiu de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, amb l'objectiu debatre la importància clau que té la internacionalització de les universitats en el marc de reforma que està realitzant el sistema universitari europeu.

Especialistes i responsables d'agències i associacions de qualitat d'Europa i l'Amèrica Llatina, avaluadors internacionals, representants d'estudiants, experts en el procés de Bolonya i altres agents implicats van participar en aquesta trobada.

PDF La participación de los estudiantes en procesos de evaluación internacional [es], Esther Huertas, AQU Catalunya

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008