44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.07.2009

Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat

La Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, amb la col·laboració d'AQU Catalunya, ofereixen aquesta activitat formativa als seus estudiants que estiguin interessats a participar en programes d'avaluació impulsats per agències de qualitat del sistema universitari.

El curs, que tindrà lloc del 8 al 15 de setembre de 2009, s'emmarca en les accions acordades per AQU Catalunya i els vicerectors d'estudiants per impulsar la implicació de l'estudiantat en l'assegurament de la qualitat universitària.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008