44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Es pot millorar l'execució d'un pla estratègic?
    En un estudi que vam fer fa un parell d'anys des de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre l'estat de la direcció estratègica a les universitats espanyoles, vam arribar a la conclusió que més del 80% d'aquestes estava fent el seu camí dins el marc d'un projecte estratègic: algunes ja estaven executant el segon o el tercer pla estratègic, moltes n'implementaven el primer, i d'altres l'estaven elaborant en aquells moments.
    Joan Cortadellas Angel - Director tècnic de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008