44

Setembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU RECOMANA

 • Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012
  Accés al pla estratègic que AQU Catalunya ha dissenyat i que el seu Consell de direcció ha aprovat per desenvolupar-lo entre l'any 2009 i el 2012. A l'interior d'aquest document, s'hi poden trobar els eixos als quals fa referència el pla, la missió per a la qual s'ha creat l'agència i els objectius que s'han de complir durant aquest període de 4 anys.
 • AUDIT resultats convocatòria 2007
  En aquest enllaç es poden consultar els resultats de la convocatòria 2007 del programa AUDIT classificats per universitats.
 • Seguiment dels títols oficials - REACU
  En aquest PDF, s'hi poden observar les recomanacions que la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria emet per facilitar que les universitats i les agències garanteixin el compliment del que estableix la norma per al seguiment de la qualitat en les titulacions.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008