45

Novembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Impulsar la qualitat de la docència, des de quina perspectiva?
  En un treball recent hem volgut identificar estratègies docents que podien ser efectives per ajudar els alumnes a aprendre més i millor. La seva finalitat era construir un instrument que permetés analitzar situacions d'ensenyament i aprenentatge en l'educació superior i, eventualment, orientar-ne la millora significativa.
  Joan Rué Domingo - Grup d'interès d'Innovació docent en educació superior de la UAB: Xarxa d'Aprenentatge Autònom
 • Els reptes futurs de la qualitat a Europa
  Els passats 28 i 29 de setembre de 2009 AQU Catalunya va acollir l'Assemblea General de l'ENQA. Aquesta trobada a Barcelona gairebé tanca un cicle d'estratègia europea en matèria de garantia de la qualitat pel que fa a les agències, que es va iniciar, curiosament, també a Catalunya.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Resultats de la inscripció al taller L'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials
  La ràpida cobertura de totes les places ha provocat que algunes persones interessades no hagin pogut inscriure-s'hi. Des d'AQU Catalunya, i amb la voluntat d'escoltar totes les veus, s'està activant una aplicació per gestionar un fòrum web amb el qual també es podran compartir les idees i els treballs que es duguin a terme, més enllà de la trobada.
  Maria Giné Soca - Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008