el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

45

Novembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya, al servei del sistema universitari català

El Consell de Direcció de l'ENQA ha expressat la seva satisfacció en relació amb els progressos que l'agència catalana ha dut a terme respecte de les seves recomanacions. Són propostes de millora que el comitè d'avaluació externa internacional de l'ENQA li va fer durant el procés de confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret d'aquesta associació (2007).


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Impulsar la qualitat de la docència, des de quina perspectiva?
  En un treball recent hem volgut identificar estratègies docents que podien ser efectives per ajudar els alumnes a aprendre més i millor. La seva finalitat era construir un instrument que permetés analitzar situacions d'ensenyament i aprenentatge en l'educació superior i, eventualment, orientar-ne la millora significativa.
  Joan Rué Domingo - Grup d'interès d'Innovació docent en educació superior de la UAB: Xarxa d'Aprenentatge Autònom
 • Els reptes futurs de la qualitat a Europa
  Els passats 28 i 29 de setembre de 2009 AQU Catalunya va acollir l'Assemblea General de l'ENQA. Aquesta trobada a Barcelona gairebé tanca un cicle d'estratègia europea en matèria de garantia de la qualitat pel que fa a les agències, que es va iniciar, curiosament, també a Catalunya.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Resultats de la inscripció al taller L'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials
  La ràpida cobertura de totes les places ha provocat que algunes persones interessades no hagin pogut inscriure-s'hi. Des d'AQU Catalunya, i amb la voluntat d'escoltar totes les veus, s'està activant una aplicació per gestionar un fòrum web amb el qual també es podran compartir les idees i els treballs que es duguin a terme, més enllà de la trobada.
  Maria Giné Soca - Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació
 

OPINIÓ

 • La dimensió internacional d'AQU Catalunya

  Javier Bará Temes
  Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director d'AQU Catalunya (2006-2009)

  Després de tres anys com a director d'AQU Catalunya, penso que la seva característica més significativa és la dimensió internacional, una afirmació que potser des de l'activitat diària percebuda des de les universitats, governada principalment per decisions del Ministeri, la Conselleria o el Consell Interuniversitari de Catalunya, pot sorprendre. I quan dic la dimensió internacional penso, sobretot, en la seva pertinença a l'Associació Europea d'Agències de Qualitat (ENQA).

 • Envia la teva opinió!

  Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008