45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
22.09.2009

Acaba el termini per presentar els informes d'avaluació dels mèrits docent i de gestió

Pel que estableix la resolució 3779/2008 del 10 de desembre, el dia 30 de setembre acaba el termini per a que les universitats presentin els informes d'avaluació dels mèrits docents i de gestió, corresponents a la convocatòria 2008.

Enguany, el termini s'ha ampliat tres mesos més perquè el procés d'acreditació del model d'avaluació docent contingut als manuals de l'avaluació va acabar al mes de març. 

Les universitats públiques de Catalunya hauran de presentar tota la documentació d'acord amb el model d'informe d'avaluació i proposta per a l'assignació de complements addicionals per mèrits de docència.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008