45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.09.2009

AQU Catalunya acollirŕ a Barcelona la sisena Assemblea General de l'ENQA

AQU Catalunya és l'amfitriona de la 6a Assemblea General de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), que se celebrarà a Barcelona els dies 28 i 29 de setembre a la Universitat Politècnica de Catalunya. La trobada aplegarà un centenar de directors i de responsables d'agències europees de qualitat universitària.

L'assemblea tractarà sobre els mètodes de garantia de la qualitat dels ensenyaments universitaris que s'hauran d'implantar en la propera dècada. Concretament, es farà referència a l'avaluació dels objectius d'aprenentatge i assoliment de competències de tipus acadèmic, professional i personal dels futurs graduats. Les conclusions que s'extreguin d'aquests debats contribuiran a la construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

L'acte de benvinguda estarà presidit pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, pel president de l'ENQA, Bruno Curvale, i pel rector en funcions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Casanovas. A més, en aquesta trobada, l'ENQA elegirà els seus nous president i vicepresidents, aprovarà el seu pla anual i ratificarà l'admissió de nous membres.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008