45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.09.2009

Lliurament de certificats del programa AUDIT

El pròxim dia 16 de setembre, ANECA, AQU Catalunya i ACSUG, conjuntament amb la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españoles), lliuraran els certificats AUDIT als centres i universitats que han obtingut una avaluació positiva del disseny del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat en el marc de la primera convocatòria del Programa AUDIT. L'acte, al qual hi assistiran autoritats acadèmiques i representants d'agències, comptarà també amb la presència de Felipe Pétriz, Director General de Política Universitària del Ministerio de Educación.

PDF Agenda de l'acte de lliurament dels certificats

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008