45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • La dimensió internacional d'AQU Catalunya
    Després de tres anys com a director d'AQU Catalunya, penso que la seva característica més significativa és la dimensió internacional, una afirmació que potser des de l'activitat diària percebuda des de les universitats, governada principalment per decisions del Ministeri, la Conselleria o el Consell Interuniversitari de Catalunya, pot sorprendre. I quan dic la dimensió internacional penso, sobretot, en la seva pertinença a l'Associació Europea d'Agències de Qualitat (ENQA).
    Javier Bará Temes - Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director d'AQU Catalunya (2006-2009)
  • Envia la teva opinió!
    Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008