46

Gener 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Una experiència pilot en l'avaluació externa de les relacions internacionals en l'educació superior
  Amb l'adaptació dels ensenyaments superiors a l'Espai europeu, la internacionalització de les activitats de les universitats europees pren una rellevància destacada. En el darrer comunicat de la Conferència de Ministres Europeus Responsables de l'Educació Superior a Lovaina, que va tenir lloc els dies 28 i 29 d'abril de 2009, es van fixar com a prioritats per a la propera dècada, entre d'altres qüestions, l'increment de la internacionalització de les institucions d'educació superior en general i la mobilitat d'estudiants, investigadors i personal de suport. De fet, en aquest comunicat s'expressa la voluntat que, el 2020, almenys el 20% dels graduats en l'EEES hagi tingut un període d'estudi o formació a l'estranger.
  Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • Un pas endavant: de la biblioteca física a la digital
  Els nous models de treball i de producció d'informació, influenciats per un augment espectacular de la documentació electrònica i els mitjans de publicació i difusió digitals, empenyen les organitzacions a emprendre iniciatives dirigides a la gestió dels recursos documentals més enllà de la biblioteca tradicional. Durant els darrers mesos, AQU Catalunya ha treballat en l'elaboració d'un repositori de documents electrònics especialitzats en qualitat universitària que ha rebut el nom de Biblioteca Digital. La Biblioteca Digital d'AQU Catalunya es troba integrada al web de l'Agència i ofereix accés lliure al text complet de tots els seus documents.
  Albert Basart Capmany i Lorena Pérez Méndez - Gestor de projectes d'AQU Catalunya i col·laboradora d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008