46

Gener 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU NOTÍCIES

 • AQU Catalunya avalua el Servei de Relacions Internacionals de la UAB29.12.2009
  AQU Catalunya ha acceptat la petició de la UAB per col·laborar en el disseny i el desplegament d'un procés d'avaluació externa de les seves Relacions Internacionals. Per fer-ho, se seguiran els objectius d'internacionalització de les activitats de les universitats europees i de promoció de la mobilitat acadèmica (estudiants, investigadors en formació, professors, etc.) que es van establir en el darrer Comunicat de la Conferència de Ministres Europeus responsables de l'Educació Superior (Lovaina, 28 i 29 d'abril de 2009).
 • AQU Catalunya fixa els criteris i els terminis per a l'avaluació 2009 de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques28.12.2009
  La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha establert els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. La resolució IUE/3543/2009, de 4 de desembre, dóna publicitat a aquests criteris, amb l'objectiu que el seu coneixement contribueixi a la reducció de la incertesa sobre el resultat final de l'avaluació i faciliti la tasca avaluadora de les comissions.
 • AQU Catalunya fixa el procediment per a la certificació de la valoració de l'activitat de docència i de gestió del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques realitzades fins al 200928.12.2009
  Mitjançant la resolució IUE/3550/2009, de 9 de desembre, AQU Catalunya dóna publicitat al procediment y la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2009, per a l'assignació de les retribucions adicionals.
 • Resultats de la segona convocatòria de 2009 d'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador16.12.2009
  S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant els quals s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.
 • ElButlletí d'AQU Catalunya s'obre a l'opinió dels lectors 30.11.2009
  La publicació bimestral d'AQU Catalunya publicarà les opinions dels seus lectors a partir del proper número, el 46, del mes de gener de 2010. A partir d'ara, totes les persones que ho vulguin, podran fer arribar les seves opinions sobre temes d'actualitat relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.
 • Bona acollida internacional del Programa d'AQU Catalunya de Formació d'Estudiants en Assegurament de la Qualitat24.11.2009
  El Programa de Formació en Assegurament de la Qualitat per als Estudiants Universitaris és una activitat que AQU Catalunya porta a terme des del 2005. Basat en els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (EEES), aquest programa pretén incrementar la cultura de la participació dels estudiants en sistemes de garantia interna i processos externs de qualitat.
 • AQU Catalunya participa al 4rt Fòrum Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat 23.11.2009
  L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català ha participat amb dues ponències en el 4rt Fòrum Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat, que s'ha celebrat a la Copenhagen School of Business entre els dies 19 i 21 de novembre. Les contribucions d'AQU en aquest congrés, organitzat per l'E4 (ENQA, ESU, EUA i EURASHE), han sorgit del treball a l'agència i de la seva col·laboració amb altres agències homòlogues de l'àmbit autonòmic.
 • Josep Anton Ferré, nou director d'AQU Catalunya 18.11.2009
  El nou director d'AQU Catalunya ha estat nomenat pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, a proposta del president de l'Agència, Joaquim Prats, un cop escoltat el Consell de Direcció d'aquesta entitat.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008