46

Gener 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.11.2009

Bona acollida internacional del Programa d'AQU Catalunya de Formació d'Estudiants en Assegurament de la Qualitat

El Programa de Formació en Assegurament de la Qualitat per als Estudiants Universitaris és una activitat que AQU Catalunya porta a terme des del 2005. Basat en els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (EEES), aquest programa pretén incrementar la cultura de la participació dels estudiants en sistemes de garantia interna i processos externs de qualitat.

Durant el 2009, AQU Catalunya ha signat convenis de formació d'estudiants amb la UdL, la URV i la UOC. Afegint aquestes universitats a les que ja en van signar al 2008 (UAB, UPC, URL i UIC), l'Agència calcula que formarà aproximadament un centenar d'alumnes del sistema universitari català durant el 2010.

Representants de l'agència anglesa de qualitat QAA s'han interessat pel programa i ja s'han reunit amb membres d'AQU Catalunya per aprofundir en els detalls d'aquesta iniciativa. Sobre la difusió internacional que s'ha fet d'aquesta activitat de l'Agència destaquen el Congrés Internacional UNIVEST, a Girona, conjuntament amb la UAB, i l'EQAF 2009 (Fourth European Quality Assurance Forum), a Copenhaguen.

La voluntat d'AQU és poder generalitzar la formació d'estudiants sobre avaluació de la qualitat a tot el sistema universitari català per tal d'incrementar la seva participació en els diferents processos d'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008