47

Març 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • L'avaluació del coneixement humanístic i social
  L'objectiu d'aquesta ponència és emmarcar el procés de reflexió d'aquestes Jornades d'AQU Catalunya sobre els procediments d'avaluació de la recerca en l'àmbit dels coneixements humanístics i socials. A la funció de marc no li escau presentar un catàleg de criteris d'avaluació o de barems de mesura que poguessin considerar-se plausibles per obtenir un consens sobre l'avaluació de la recerca humanística i social, funció que en tot cas s'ha de considerar derivada o cloenda del conjunt de treballs i debats que aquí s'han de produir.
  Joan Manuel del Pozo Álvarez - Professor, Departament de Filosofia, Universitat de Girona
 • Conclusions del taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials
  Les més de 300 persones que van participar-hi es van organitzar en grups de treball (Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia; Grup 2: Filologia i Traducció i Interpretació; Grup 3: Educació; Grup 4: Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia; Grup 5: Psicologia; Grup 6: Dret; Grup 7: Biblioteconomia i Documentació i Comunicació), cadascun dels quals va arribar a conclusions sobre com millorar l'avaluació de la recerca en la seva àrea de coneixement. Aquestes conclusions es poden consultar al web d'AQU Catalunya. Les aportacions més significatives i transversals, que són compartides per la majoria de grups de treball, s'han recollit en aquest document final, que té la voluntat de ser el punt de partida per proposar els canvis necessaris pel que fa a l'enfocament, el model i l'operativa d'avaluació.
  AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008