47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'avaluació del coneixement humanístic i social

Joan Manuel del Pozo Álvarez - Professor, Departament de Filosofia, Universitat de Girona

Ponència presentada al Taller d'AQU Catalunya L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials (UB, 28 i 29 de gener de 2010)

L'objectiu d'aquesta ponència és emmarcar el procés de reflexió d'aquestes Jornades d'AQU Catalunya sobre els procediments d'avaluació de la recerca en l'àmbit dels coneixements humanístics i socials. A la funció de marc no li escau presentar un catàleg de criteris d'avaluació o de barems de mesura que poguessin considerar-se plausibles per obtenir un consens sobre l'avaluació de la recerca humanística i social, funció que en tot cas s'ha de considerar derivada o cloenda del conjunt de treballs i debats que aquí s'han de produir. Com a ponència marc, l'objectiu buscat és proporcionar bases de reflexió a partir de les quals es pugui legitimar, per mitjà de totes les altres aportacions, alguna mena de conclusions que estableixin o deixin apuntades línies i principis que, quan serà el moment, puguin ajudar a afinar els processos amb els quals sigui avaluada aquella recerca.

El corpus d'aquesta ponència se centrarà, doncs, en dues reflexions. La primera, destinada a fer-se càrrec del context en què es produeix la nostra anàlisi, per comprendre millor el procés en el qual ens trobem com a responsables de la producció i transmissió de l'anomenat coneixement humanístic i social. Proposo com a epígraf d'aquesta part la interrogació següent: "Crisi de l'universalisme científic i de la seva seguretat epistemològica?" La interrogació no és només retòrica, sinó que es dirigeix sincerament al reconeixement d'un panorama de confusió real sobre el paper d'una suposada ciència universal que, arrencant del segle XVIII però especialment des del segle XIX, va actuar com a paradigma legitimador de l'hegemonia intel·lectual i política de l'anomenada societat occidental. Ho faré amb l'ús de la terminologia i en diàleg amb moltes de les idees del sociòleg i historiador Immanuel Wallerstein, de la Universitat de Yale, autor d'un petit assaig de gran interès –també des d'altres perspectives, a més de la nostra– publicat el 2006 i traduït a València el 2008 amb el títol L'universalisme europeu. La retòrica del poder.

La segona part del corpus central, òbviament articulada amb aquesta primera, és una reflexió sobre les característiques que donen valor al coneixement humanisticosocial, valor que encara s'ha de guanyar el reconeixement de la majoria de ciutadans, i la presento sota l'epígraf "Valoració del coneixement humanístic i social". Precisament amb la idea de valoració pretenc fer el pas, perquè són sinònims de gran proximitat, al concepte que centra aquestes Jornades, que no és cap altre que el d'avaluació. Per descomptat, tots dos conceptes són sinònims, però els usos d'aquests conceptes són ben diferents. Ja avanço que per valoració entendré el reconeixement de l'interès i l'acceptació social del treball investigador humanístic i social –o la seva mancança–, mentre que per avaluació entendré, naturalment, el que pertoca: ponderació tècnica de la qualitat més alta o més baixa dels nostres treballs de recerca als efectes legals, administratius i econòmics que corresponguin.

La darrera part de la ponència farà la transició entre tots dos conceptes, valoració i avaluació, amb l'intent d'oferir, tal com diu literalment l'epígraf que hi poso, "Alguns principis o criteris per a l'avaluació de la recerca humanística i social".

La meva aspiració és que el conjunt de les tres parts que ara comencen serveixi com a punt de referència per al debat i, en el millor dels casos, com a fonamentació d'algunes de les línies acceptables i àmpliament consensuables dels procediments d'avaluació de la recerca feta en els nostres àmbits de coneixement.

PDF L'avaluació del coneixement humanístic i social (ponència completa) 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008