47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

L'avaluació de la recerca humanística i social, un exemple de reflexió i diàleg

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

Hem volgut dedicar íntegrament el contingut d'aquest butlletí al Taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials" per tancar el que ha estat, si més no per a AQU Catalunya, un dels exemples més significatius de reflexió i diàleg de la comunitat científica i acadèmica catalana, en un tema que ha suscitat un gran interès.

L'objectiu del Taller era doble: d'una banda, reflexionar sobre l'avaluació de la recerca en els àmbits de les Humanitats i de les Ciències Socials i, de l'altra, identificar propostes que promoguessin un consens més ampli sobre aquesta avaluació.

Des del començament, l'enfocament i l'estructura del Taller perseguien l'humil propòsit de generar un entorn propici per escoltar la veu de la comunitat científica i acadèmica. Més de 300 persones van assistir al Taller i, entre ponències i contribucions, gairebé 60 hi van exposar en veu alta les seves reflexions. Totes les persones que hi van participar van tenir l'oportunitat de parlar, de ser escoltades, de fer aportacions i d'establir un diàleg constructiu amb els seus homòlegs.

La suma de les idees, de les reflexions, en resum, de les intel·ligències, ha donat com a resultat la identificació d'un seguit d'aportacions, permeteu-me de qualificar-les com a assenyades, que crec que, pel seu interès i repercussió, mereixen ser considerades a favor de la millora d'aquest procés d'avaluació. Les contribucions que s'han fet han quedat recollides en les conclusions per grups de treball i les que han estat compartides per la majoria dels grups, en el document final d'aportacions del Taller.

Les propostes plantejades van orientades principalment a un perfeccionament de l'avaluació. Per això és indispensable que les agències d'avaluació, d'àmbit català i espanyol, ens posem d'acord a millorar el model, ja que la coherència del sistema és un requisit per al seu bon funcionament.

Per tant, el compromís que l'Agència agafa a partir d'ara, prenent com a punt de partida les conclusions del Taller, és promoure un debat més ampli en l'àmbit català i espanyol, per tal d'articular un sistema d'avaluació més ajustat a les especificitats de les àrees humanístiques i socials.

Vull expressar el nostre agraïment a totes les persones que han dedicat el seu temps desinteressadament a participar en el Taller. Crec que el conjunt de les aportacions permetrà avançar en la millora de l'avaluació de la recerca en aquests àmbits.

Finalment, i en vista de l'èxit que ha tingut la trobada pel que fa a la recerca del consens, l'Agència continuarà impulsant la utilització d'aquesta metodologia per reflexionar i debatre sobre altres temes que es considerin pertinents.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008