47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.01.2010

S'obre la convocatòria 2010 del programa AUDIT

La convocatòria 2010 del programa AUDIT, un any més, va adreçada a qualsevol centre i/o universitat del sistema universitari català. De la mateixa manera que en la convocatòria anterior, les universitats poden optar per presentar models de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) específics de centre (dissenyats i adaptats a les característiques i les peculiaritats de cada centre participant) o per models SGIQ generals d'universitat.

Com a novetat, en aquesta convocatòria també poden participar centres adscrits i fundacions d'universitats catalanes amb responsabilitat en programes formatius d'educació superior. En el cas concret de les fundacions, AQU Catalunya n'estudiarà les característiques particulars per tal d'admetre o no la seva sol·licitud d'adhesió.

La convocatòria 2010 presenta dos tipus de modalitats: la modalitat d'ampliació i la modalitat d'avaluació.

La modalitat d'ampliació s'adreça a aquells centres que vulguin implementar de manera global SGIQ avaluats positivament en convocatòries anteriors.

PDF Sol·licitud d'ampliació

La modalitat d'avaluació s'adreça a aquells centres i/o universitats que presentin models SGIQ que no hagin estat avaluats anteriorment. En aquesta modalitat, també hi poden participar els centres i/o universitats que no han obtingut una avaluació positiva en convocatòries anteriors o que adoptin de forma parcial un SGIQ avaluat positivament en una convocatòria anterior.

PDF Sol·licitud d'avaluació

Els sol·licitants hauran de formalitzar la seva convocatòria abans del 15 de febrer de 2010. Per presentar la documentació necessària, el termini finalitza el 30 de juny per als que la presentin en català i el 9 de juliol per als que la presentin en castellà.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008