47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Envia la teva opinió!

Si vols compartir les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior, ho pots fer enviant-les a l'adreça de correu electrònic següent: comunicacio@aqucatalunya.org.

Els textos destinats a aquesta secció:

  • Han d'anar signats (nom i cognom, universitat/entitat, correu electrònic i número de DNI o passaport).
  • Han de tenir com a màxim una extensió de 300 paraules.
  • En cas d'adjuntar-hi alguna imatge, aquesta no ha de superar els 3 MB.

AQU Catalunya es reserva el dret de publicar les col·laboracions rebudes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008