48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
04.03.2010

L'adequació de la formació, la influčncia de l'estatus familiar i la perspectiva de gčnere, qüestions centrals dels darrers estudis d'inserció laboral dels graduats

AQU Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, organitza el dimarts 23 de març la jornada Formació universitària i treball, on es presentaran els resultats de tres estudis sobre inserció laboral dels graduats catalans elaborats a partir de les enquestes que l'Agència realitza periòdicament.

El primer estudi que es presenta analitza les relacions entre l'estatus familiar, el bagatge acadèmic i la inserció professional (Jordi Planas i Sandra Fachelli, Departament de Sociologia, UAB); el segon aprofundeix en l'adequació de la formació universitària al mercat laboral (Enric Corominas, Departament de Pedagogia, UdG); i el tercer, realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Dona, s'aproxima a la qualitat de la inserció laboral des d'una perspectiva de gènere i proposa un model explicatiu de la inserció de les graduades (Anna Prades, AQU).

Ja que aquests estudis es basen en enquestes que no reflecteixen la situació econòmica actual, la jornada es clourà amb una taula rodona amb els agents socials, amb l'objectiu de posar de relleu el paper cabdal de les universitats per formar professionals que s'adaptin a les necessitats econòmiques i socials immediates. Coordinarà la taula el president d'AQU, Joaquim Prats i hi participaran el president del Consell Social de la Universitat de Lleida, Ramon Roca; el defensor del client d'ENDESA, José Luis Oller; el director executiu de Foment del Treball, Joaquin Trigo; i el director general del Cercle d'Economia, Jordi Alberich.

Hi assistiran 150 persones, entre les quals hi haurà membres dels consells socials, vicerectors responsables de la inserció laboral dels graduats, responsables i membres de les unitats tècniques de qualitat i de les borses de treball de les universitats catalanes, acadèmics i experts en matèria d'inserció laboral, personal de les agències de qualitat i agents socials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008