48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.04.2010

Renovació de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 23 de març, ha ratificat la nova composició de la CLiC, proposada per la seva presidenta, la Dra. Maria Lluïsa Hernanz. Les persones que s'incorporen són el Dr. Lluís Payrató Giménez (Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona), membre de la comissió específica d'Humanitats; el Dr. Juan Jesús Donaire Benito (Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona), membre de la comissió específica de Ciències, i la Dra. Mercedes García Arán (Departament de Dret Penal, Universitat Autònoma de Barcelona), membre de la comissió específica de Ciències Socials.

El Dr. Payrató ha estat nomenat president de la comissió específica d'Humanitats, i el Dr. Donaire, president de la comissió específica de Ciències.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008