48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.03.2010

A major formació universitŕria, millor qualitat del lloc de treball

AQU Catalunya acaba de publicar l'estudi Adequació de la formació universitària al mercat de treball, del Dr. Enric Corominas, la Dra. Carme Saurina i la Dra. Esperança Villar de la Universitat de Girona.

Aquest treball, impulsat i finançat per AQU Catalunya i que es basa en els resultats de les enquestes d'inserció laboral dels graduats catalans, s'ha presentat en el marc de la jornada Formació universitària i treball, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona el 23 de març de 2010.

L'estudi destaca que l'adequació de la formació universitària a la feina que desenvolupen els graduats ha anat millorant des del 1998 al 2004. Si al 1998 els graduats que treballaven del que havien estudiat eren solament 6 de cada 10, a l'any 2004 aquesta xifra s'elevava a gairebé 9 de cada 10. Una de les explicacions d'aquesta dada és que els graduats universitaris de l'any 2004, van incorporar-se al món laboral en un moment àlgid del cicle econòmic.

Aquest treball també indica que 7 de cada 10 graduats continuen estudiant després de finalitzar els seus estudis i que 1 de cada 10 llicenciats o enginyers realitza el doctorat.

Finalment, i aplicant l'Índex de Qualitat Ocupacional, l'estudi conclou que la titulació cursada és la variable que condiciona la qualitat de l'ocupació, i que els graduats que han continuat la formació universitària tenen una millor ocupació respecte als que no ho han fet.

PDF PDF Adequació de la formació universitària al mercat de treball

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008