49

Juliol 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU NOTÍCIES

 • AQU Catalunya presenta la seva Biblioteca digital a les agències europees30.06.2010
  L'Agència catalana ha presentat el seu repositori de documents electrònics especialitzats en qualitat universitària en el marc del seminari anual sobre l'assegurament de la qualitat interna de les agències organitzat per l'ENQA, celebrat aquest mes a Londres.
 • El Taller d'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, a la REACU25.06.2010
  El propòsit d'aquesta presentació, d'acord amb el compromís adquirit per AQU Catalunya amb els participants i les universitats, ha estat traslladar la necessitat de promoure un debat més ampli en l'àmbit espanyol, per tal d'articular un sistema d'avaluació més ajustat a les especificitats de les àrees humanístiques i socials.
 • AQU Catalunya proposa un marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions18.06.2010
  Aquest marc, que ha tingut una acollida favorable entre els representants de les universitats catalanes, se sotmetrà properament a debat i aprovació del Consell de Direcció d'AQU Catalunya.
 • Formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat universitària15.06.2010
  Per potenciar la participació dels estudiants en els processos d'avaluació de la qualitat, AQU Catalunya impulsa, amb les universitats catalanes el Programa de cursos en l'assegurament de la qualitat universitària. Amb aquests cursos els estudiants obtenen coneixements i competències que els permeten implicar-se satisfactòriament en sistemes de garantia de qualitat i en processos d'avaluació i millora de la universitat.
 • La inserció laboral dels graduats d'Humanitats sis anys després d'acabar els estudis10.06.2010
  Per esbrinar si els graduats de les titulacions d'Humanitats aconsegueixen igualar, sis anys després, els titulats de la resta d'àmbits, és a dir, si els graduats d'Humanitats necessiten més temps per obtenir una bona inserció, AQU ha fet el seguiment de la inserció laboral dels graduats d'Humanitats que l'any 2005 no desenvolupaven funcions de nivell universitari.
 • Modificació del termini de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari02.06.2010
  Per ajustar la convocatòria d'AQU al calendari de la CNEAI, la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat modificar el període de presentació de sol·licituds de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari. Actualment està fixat entre els dies 28 de juny i 23 de juliol, i s'establirà entre els mesos de desembre de 2010 i gener de 2011.
 • La directora de l'Agència de Castella i Lleó visita AQU Catalunya01.06.2010
  Elena Tejedor, directora de l'Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Leon (ACSUCYL), i responsable actual de la Secretaría Técnica de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), ha visitat AQU Catalunya, on s'ha reunit amb el president de l'Agència, Joaquim Prats i el director, Josep Anton Ferré.
 • El Govern aprova el projecte de llei d'AQU Catalunya18.05.2010
  Amb aquesta iniciativa, el Govern vol integrar completament els òrgans d'avaluació a l'estructura de l'Agència, harmonitzant-la així amb les agències de qualitat europees més avançades, i també ampliar la pluralitat del Consell de Direcció, actualment format majoritàriament pels rectors i pels presidents de consells socials, amb la incorporació d'estudiantat i persones destacades de la comunitat científica universitària i de la societat civil.
 • Constitució de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya12.05.2010
  S'ha constituït la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya, òrgan assessor que s'ha creat amb l'objectiu de recollir de manera sistemàtica el punt de vista de l'estudiantat universitari en relació amb les activitats d'avaluació de l'Agència.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008