49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.06.2010

AQU Catalunya presenta la seva Biblioteca digital a les agčncies europees

L'Agència catalana ha presentat el seu repositori de documents electrònics especialitzats en qualitat universitària en el marc del seminari anual sobre l'assegurament de la qualitat interna de les agències organitzat per l'ENQA, celebrat aquest mes a Londres.

Actualment, a la Biblioteca digital s'hi poden trobar prop de 600 documents en diferents idiomes (català, castellà i anglès, bàsicament), generats per AQU, altres agències, majoritàriament de l'àmbit europeu i també administracions i organismes (d'àmbit nacional i internacional) i universitats.

Presentació de la Biblioteca digital
Fotografia de Luis Carlos Velón Sixto

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008