49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.06.2010

El Taller d'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Cičncies Socials, a la REACU

En el marc d'una reunió de la Red Española de Agencias de Calidad de las Universidades (REACU), el director de l'Agència, Josep Anton Ferré, ha presentat el Taller per a l'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, que es va dur a terme a la Universitat de Barcelona al mes de gener, i les conclusions a les quals es va arribar.

El propòsit d'aquesta presentació, d'acord amb el compromís adquirit per AQU Catalunya amb els participants i les universitats, ha estat traslladar la necessitat de promoure un debat més ampli en l'àmbit espanyol, per articular un sistema d'avaluació més ajustat a les especificitats de les àrees humanístiques i socials.

En la mateixa reunió, s'ha analitzat el desenvolupament dels acords per al seguiment dels títols adaptats a l'EEES i la participació dels estudiants en els òrgans i activitats de les agències.

La REACU es va crear l'any 2006 i està formada pels directors de les agències autonòmiques que avaluen la qualitat del sistema universitari a l'estat espanyol i l'ANECA, i té com a principals objectius promoure la cooperació i l'intercanvi d'experiències, i col·laborar en el foment de la garantia de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008