49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.06.2010

AQU Catalunya proposa un marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions

El director de l'Agència, Josep Anton Ferré, ha presentat als vicerectors de qualitat i a les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes un Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions.

Aquest marc, que ha tingut una acollida favorable entre els representants de les universitats catalanes, se sotmetrà properament a debat i aprovació del Consell de Direcció d'AQU Catalunya. El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de l'Agència i està format pels rectors i els presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes, la major part dels rectors de les universitats privades, representants de l'administració catalana i acadèmics de reconegut prestigi.

Presentació d'un Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008