49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.06.2010

Formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat universitŕria

Per potenciar la participació dels estudiants en els processos d'avaluació de la qualitat, AQU Catalunya impulsa, amb les universitats catalanes el Programa de cursos en l'assegurament de la qualitat universitària. Amb aquests cursos els estudiants obtenen coneixements i competències que els permeten implicar-se satisfactòriament en sistemes de garantia de qualitat i en processos d'avaluació i millora de la universitat.

Aquest any,  la UPC i la UIC organitzen conjuntament la 2a edició del Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat (del 6 al 10 de setembre).

Formació d'estudiants en qualitat universitŕria - UPC i UIC

Els estudiants que superen els cursos passen a formar part de la base de dades d'experts d'AQU Catalunya i poden ser nomenats per participar en comitès d'avaluació.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008