49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.06.2010

La inserció laboral dels graduats d'Humanitats sis anys després d'acabar els estudis

Els darrers estudis d'inserció laboral realitzats per AQU Catalunya han posat de manifest que les persones graduades de l'àmbit d'Humanitats presenten, al cap de tres anys, situacions laborals inadequades respecte dels graduats d'altres àmbits.

Per esbrinar si els graduats de les titulacions d'Humanitats aconsegueixen igualar, sis anys després, els titulats de la resta d'àmbits, és a dir, si els graduats d'Humanitats necessiten més temps per obtenir una bona inserció, AQU ha fet el seguiment de la inserció laboral dels graduats d'Humanitats que l'any 2005 no desenvolupaven funcions de nivell universitari.

Els resultats obtinguts han estat els següents:

  • L'anàlisi mostra que la qualitat de la inserció laboral continua evolucionant: un terç dels graduats d'Humanitats ha millorat la seva situació laboral.
  • Del col·lectiu que no desenvolupava funcions de nivell universitari tres anys després de l'obtenció del títol d'Humanitats, al cap de sis anys quasi la meitat ha millorat la seva situació laboral, mentre que la resta (53,5%) continua en situació d'inadequació.
  • Les titulacions d'Humanitats que assoleixen llocs de treball adequats necessiten més temps: la situació dels graduats d'Humanitats al cap de sis anys de l'obtenció del títol equival a la situació de la resta de disciplines al cap de tres anys. Aquest resultat dóna suport a la tesi que apunta que la formació universitària, i més en l'àmbit d'Humanitats, és una cursa de fons.

Document PDF PDF Estudi d'inserció laboral dels graduats d'Humanitats de les universitats públiques catalanes. Seguiment al cap de sis anys

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008