49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.06.2010

La directora de l'Agčncia de Castella i Lleó visita AQU Catalunya

Elena Tejedor, directora de l'Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Leon (ACSUCYL), i responsable actual de la Secretaria Tècnica de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), ha visitat AQU Catalunya, on s'ha reunit amb el president de l'Agència, Joaquim Prats i el director, Josep Anton Ferré.

Entre els temes que han tractat destaquen el Programa Experimental de Seguiment de Títols Oficials, que AQU Catalunya i les universitats catalanes estan duent a terme en l'actualitat amb el propòsit d'establir un marc referencial propi sobre el seguiment de la qualitat dels ensenyaments oficials, i el Taller L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials que AQU va organitzar a principi d'any, amb l'objectiu de fer extensiu el seu plantejament a la resta d'agències de l'Estat que avaluen la recerca en aquestes disciplines.

Josep Anton Ferré, Elena Tejedor i Joaquim Prats

Josep Anton Ferré, Elena Tejedor i Joaquim Prats

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008