49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
12.05.2010

Constitució de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

S'ha constituït la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya, òrgan assessor que s'ha creat amb l'objectiu de recollir de manera sistemàtica el punt de vista de l'estudiantat universitari en relació amb les activitats d'avaluació de l'Agència.

La primera reunió d'aquesta Comissió, pionera a l'Estat espanyol, ha servit per concretar els projectes en els quals es treballarà:

  1. El projecte Seguiment: per analitzar la informació que s'ha de fer pública en el procés de seguiment dels títols adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  2. El programa Formació: per millorar la implicació de l'estudiantat en el desenvolupament del programa de cursos orientats a formar l'estudiantat universitari en matèria de qualitat universitària.
  3. El programa Internacionalització: per establir contactes en l'àmbit europeu amb el propòsit d'incrementar la presència de l'estudiantat de les universitats catalanes en aquest àmbit.

A banda d'aquests, els membres de la Comissió poden suggerir a l'Agència altres projectes d'interès que estiguin en la línia de l'objectiu de la Comissió, és a dir, fomentar la seva participació en els processos de garantia de la qualitat.

link Composició de la Comissió d'Estudiants

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008