50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
23.08.2010

AQU Catalunya publica el protocol d'actuació en els casos de frau en els processos d'avaluació del professorat

Les comissions d'avaluació de professorat d'AQU Catalunya han aprovat el procediment que ha de seguir l'Agència davant els casos de frau o inexactituds en la informació que els sol·licitants aporten en els processos d'avaluació del professorat universitari. Totes les actuacions es duran a terme d'acord amb la legalitat vigent pel que fa a la salvaguarda dels drets de les persones avaluades.

PDF Protocol d'actuació d'AQU Catalunya en els casos de frau en els processos d'avaluació del professorat  
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008