50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.08.2010

Convocatòria de selecció d'experts a l'Agència de Ciència i Educació Superior de Croàcia

L'Agència croata per a la Ciència i l'Ensenyament Superior fa una crida a experts internacionals per participar com a avaluadors externs en el programa d'acreditació 2010-2011 de les institucions d'educació superior de Croàcia.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008