50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
22.07.2010

Es publica l'informe d'avaluació externa del servei de Relacions Internacionals de la UAB

AQU Catalunya ha col·laborat en el disseny i el desplegament del procés d'avaluació externa del servei de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també ha format part del comitè d'avaluació externa. L'informe d'avaluació recull la metodologia utilitzada, el desenvolupament de la visita, i les conclusions del comitè d'avaluació externa.

PDF International relations assessment Universitat Autònoma de Barcelona External evaluation committee report
Enllaç extern Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008