51

Novembre 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Projecte Suport, cercant bones pràctiques per Europa
  Actualment, les universitats europees han d'implantar reformes que els permetin convertir-se en centres de gestió del coneixement i, a més, esdevenir els principals organismes facilitadors perquè aquest coneixement es tradueixi en una major mobilitat i inserció laboral dels seus graduats.
  Esther Adot Giménez - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • L'activitat internacional d'AQU Catalunya
  L'establiment de l'EEES suposa un pas molt important de sincronització de les polítiques estatals per afavorir l'eliminació de les fronteres internes dins la Unió Europea. Aquesta estratègia política no és exclusiva d'Europa, sinó que s'observen iniciatives paral·leles en altres continents, i tot apunta a una voluntat de superar els efectes negatius de les regulacions a escala nacional, quan el nou entorn socioeconòmic demana una operativa clarament internacional, gairebé global.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008