el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

51

Novembre 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Escoltar per fer

En l'editorial que vaig escriure tot just fa un any, posava de manifest el meu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua.

Al començament d'aquest any, el Taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials" va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana. Hi van participar més de 300 persones, les quals van establir un diàleg constructiu amb els seus homòlegs.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Projecte Suport, cercant bones pràctiques per Europa
  Actualment, les universitats europees han d'implantar reformes que els permetin convertir-se en centres de gestió del coneixement i, a més, esdevenir els principals organismes facilitadors perquè aquest coneixement es tradueixi en una major mobilitat i inserció laboral dels seus graduats.
  Esther Adot Giménez - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • L'activitat internacional d'AQU Catalunya
  L'establiment de l'EEES suposa un pas molt important de sincronització de les polítiques estatals per afavorir l'eliminació de les fronteres internes dins la Unió Europea. Aquesta estratègia política no és exclusiva d'Europa, sinó que s'observen iniciatives paral·leles en altres continents, i tot apunta a una voluntat de superar els efectes negatius de les regulacions a escala nacional, quan el nou entorn socioeconòmic demana una operativa clarament internacional, gairebé global.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • L'ENQA celebra el seu 10è aniversari

  Achim Hopbach
  President de l'ENQA

  Sens dubte, les reunions que van mantenir els ministres d'Educació dels països signataris de la Declaració de Bolonya el març d'enguany a Budapest i Viena, en el transcurs de les quals es va inaugurar oficialment l'Espai europeu d'educació superior (EEES), han estat una fita memorable en la història de l'ensenyament superior de tot Europa. Tanmateix, des de la perspectiva de les agències d'assegurament de la qualitat, la posada en marxa de l'EEES no ha estat l'únic esdeveniment destacat de l'any 2010, atès que també s'ha celebrat el 10è aniversari de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008