51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
27.10.2010

AQU Catalunya publica un catàleg de revistes científiques d'Humanitats i Ciències Socials

El catàleg conté més de 21.000 títols de revistes estructurats per àmbits de coneixement i per disciplines. El llistat és fruit de l'estudi sobre el perfil de mèrits per a l'avaluació del professorat lector i agregat, en les àrees d'Humanitats i Ciències Socials, sobre el qual hi ha una primera aproximació a la publicació L'Avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials.

El catàleg de revistes científiques d'Humanitats i Ciències Socials d'AQU té l'objectiu de donar suport als processos d'avaluació de professorat de l'Agència. Les llistes, elaborades seguint els índex 2008, permeten conèixer els indicis de qualitat per a cada títol com ara el quartil de l'ISI, INRECS i/o RESH i la classificació al CARHUS+ i ERIH. El catàleg també reflecteix el valor de l'índex compost de difusió secundària (ICDS) del MIAR.

Humanitats

Excel Filologia
Excel Filosofia
Excel Geografia
Excel Història i Art

Ciències Socials

Excel Ciències Polítiques i Sociologia
Excel Comunicació i Documentació
Excel Dret
Excel Economia i Empresa
Excel Educació
Excel Psicologia

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008