51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.10.2010

AQU Catalunya presenta el Marc VSMA a la UPF i a la URL

Continuen le sessions de difusió del Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols oficials. El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, el presentarà el dia 25 d'octubre a la Universitat Pompeu Fabra i el dia 27 d'octubre a la Universitat Ramon Llull.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008