51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
11.10.2010

Jornada sobre el Marc VSMA a la UdG

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, presentarà el Marc per a la verificació, el seguiment la modificació i l'acreditació dels títols oficials el 13 d'octubre a l'aula magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. L'objectiu d'aquesta trobada, a banda de donar a conèixer el marc, és debatre i recollir la sensibilitat i l'opinió de les persones que participaran en el desplegament i el funcionament del Marc VSMA.

La jornada s'enregistrarà i es podrà seguir des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa a l'adreça http://www.netvibes.com/canaludg. També es podrà seguir via Twitter a través de l'usuari institucional http://twitter.com/univgirona i s'hi podran fer aportacions mitjançant @univgirona i el hahstag #udgjaqu.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008