52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Sobre el debat de la governança i el finançament de les universitats catalanes

Joaquim Prats Cuevas - President

Amb motiu de la publicació a la premsa d'un escrit signat per tots els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes sobre la governança i el finançament d'aquestes institucions, AQU Catalunya creu necessari aportar una breu reflexió sobre això, per la importància i transcendència de la temàtica que s'hi aborda.

Primer de tot, cal dir que el debat (i la problemàtica) de la governança i el finançament de les universitats públiques no és nou, i el fet que hagi traspassat a l'opinió pública evidencia que és necessari iniciar una reflexió amb tots els agents implicats. Aquest procés ha de comptar amb la màxima transparència i rigor, així com amb les diferents sensibilitats que hi conviuen. El resultat d'aquest exercici democràtic ens hauria de permetre obtenir un model tan satisfactori com sigui possible, que potenciés els valors positius de les universitats i minorés aquells que li treuen flexibilitat o oportunitats de creixement.

AQU Catalunya es posa a la disposició de les universitats i de l'Administració catalana per seguir aportant els instruments, els referents i les opinions qualificades, en relació amb la qualitat. Així mateix, i com habitualment ja realitza, continuarà acollint en el marc dels seus òrgans, entre els quals destaca el Consell de Direcció, l'òrgan superior de govern de l'Agència —format principalment pels rectors i rectores i presidents i presidentes dels consells socials de les universitats catalanes, així com pels màxims responsables universitaris de la Generalitat de Catalunya—, els debats i les reflexions que sobre aquests i altres temes se succeeixin, amb el propòsit de reforçar les estratègies de millora de la qualitat.

Finalment, cal agrair la reflexió ponderada i el sentit comú que destil·la la carta publicada pels rectors i rectores de les universitats públiques catalanes. La forma i els arguments a partir dels quals han plantejat la seva opinió, més enllà dels acords o desacords que suscitin, obren un diàleg que supera visions simplistes que han aparegut en alguns mitjans.
És el desig de l'Agència, i col·laborarem estretament en allò que se'ns demani, que aquest procés, malgrat el context de crisi en el qual s'ha de dur a terme (que, tot i que afecti, esperem que no condicioni), ajudi a superar els obstacles que uns i altres hem identificat.

Enllaç a l'article 'Governança i finançament a les universitats', Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) [ca]

Enllaç a l'article 'Los rectores de las universidades públicas catalanas dicen basta', La Vanguardia.es [es]

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008