el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

52

Gener 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Factors per a l'anàlisi de la participació dels estudiants
  El paper dels estudiants com a agents transformadors de l'ensenyament universitari ha estat àmpliament reconegut pels comunicats i les declaracions que han articulat el desenvolupament de l'Espai europeu d'educació superior durant la darrera dècada. Seguint aquesta línia traçada en l'àmbit continental, les institucions implicades en l'ensenyament universitari català (universitats, Govern, agències) hem anat progressivament introduint canvis i duent a terme accions que han permès avançar en aquest enfocament, atorgant un protagonisme més gran al col·lectiu dels estudiants en diferents àmbits d'actuació i de presa de decisions.
  Albert Basart Capmany - Secretari de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya
 • Projecte FLLLEX: l'avaluació internacional de les polítiques de formació continuada a les universitats
  En l'àmbit europeu, les polítiques educatives coordinades han guanyat pes des de l'adopció de l'Estratègia de Lisboa l'any 2000, que definia el marc que ha d'afavorir el creixement econòmic i l'ocupació a la Unió Europea (UE). Hi ha un reconeixement del fet que la qualitat dels diferents nivells educatius, des del preescolar fins a l'universitari, és fonamental per a l'assoliment dels objectius d'aquesta estratègia. Tanmateix, en un món que canvia ràpidament, l'aprenentatge al llarg de la vida passa a ser una prioritat; de fet, és clau per a l'ocupació i el desenvolupament econòmic, alhora que millora la posició de les persones per a una participació plena en la societat actual i futura.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • Entendre els nostres estudiants i aprendre de la seva experiència. Atenció a la generació Y!

  Derfel Owen
  Cap de Desenvolupament (Estudiants i Millora), QAA

  Al Regne Unit estan a punt de produir-se grans canvis en l'educació superior com a conseqüència de les modificacions de finançament que ha introduït el Govern amb la finalitat de disminuir el cost de les ajudes governamentals i d'incrementar les tarifes dels estudiants. Les universitats i les agències com la QAA s'han abocat a una reflexió molt seriosa sobre la manera com aquests canvis afectaran la nostra relació amb els estudiants.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008