52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.12.2010

Finalitzen les presentacions del Marc VSMA a les universitats catalanes

AQU Catalunya finalitza les sessions informatives sobre el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials.

Durant dos mesos, el director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, ha presentat el Marc a totes les universitats catalanes amb el propòsit d'explicar-ne les característiques i de recollir l'opinió de les persones que participaran en el seu desplegament.

Les sessions han comptat amb l'assistència d'unes 840 persones, entre vicerectors i vicerectores; degans i deganes; directors i directores de departaments; responsables de les titulacions universitàries oficials; membres de les Unitats Tècniques de Qualitat; així com membres de les unitats de gestió acadèmica.


El director d'AQU, Josep Anton Ferré, durant una de les presentacions
a la UB. Foto: UB

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008