52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.12.2010

Jornada sobre la qualitat a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya

Segona entrega de certificats AUDIT

La Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia han organitzat la quarta activitat del cicle El marc legal de les biblioteques de Catalunya que ha girat al voltant de la qualitat a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

AQU Catalunya hi ha participat proposant un model de gestió de la qualitat de les biblioteques fruit de l'experiència de la segona avaluació dels Serveis Bibliotecaris de les universitats catalanes que l'Agència va dur a terme l'any 2007.

PDF La Gestió de la Qualitat a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008