52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
05.11.2010

Continuen les presentacions del Marc VSMA a la UVic i la UdL

La presentació del Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols oficials arriba aquesta vegada a les universitats de Vic i de Lleida. Les sessions són a càrrec del director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré. El Marc arribarà a la universitat osonenca el 8 de novembre i a la Universitat de Lleida el dia 11.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008